Månedsarkiv: marts 2019

Generalforsamling

GeneralforsamlingDer indkaldes til ordinær generalforsamling i
Oksbøl Sogneforening

onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 på Oksbøl Friskole

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.
2. Årsberetning.
3. Regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag:
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

· Poul Erik Nørgaard, der modtager genvalg
· Bent Jørgensen, der modtager genvalg
· Else Thuesen,

Valg af suppleant

6. Valg af revisorer

7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg (2 pers.+ bestyrelsesmedlem)

8. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Poul Erik Nørgaard eller sekretær Henrik Christiansen, i hænde senest 3 dage før.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns Forskønnelsespris.

Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.