Kategoriarkiv: Nyhed

Her skal nyheder placeres.

Forbud mod afbrænding

baalSønderborg Brand & Redning indfører forbud mod afbrænding i hele Sønderborg Kommune. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra onsdag den 4. juli 2018 kl. 8.00 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen.

Forbuddet gælder ikke:

- Anvendelse af gasgrill og andre gasdrevne forbrændingsapparater på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.

- Anvendelse af kulgrill i private haver på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag.

- Anvendelse af kulgrill i erhvervsmæssig sammenhæng på ikke-brændbar belægning i en radius af 2,5 meter og i en afstand af 5 meter fra bygninger med hårdt tag og 15 meter fra bygninger med stråtag. Grillen skal være under opsyn og der skal forefindes en trykvandslukker af typen 21A.

- Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, dog ikke ukrudtsbrændere

Sønderborg Brand & Redning følger situationen og ophæver forbuddet hurtigst muligt. Ophævelse af forbuddet vil blive informeret på kommunens hjemmeside.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Ny placering af Sct. Hans-bål i Broballe.

Sct. Hansbål vil stadig være ved Bundsø, men lidt længere henne ad stien. ( ved A ) Gå fra Spangsmosevej ad Bundsøvej ned til søen. Eller fra Nedermarksvej ad Bundsøvej til søen. Vi sætter skilte op.
Vi ses… Hilsen SogneforeningenBundsoe2018

258.000 skovplanter – Oksbøl Skov er nu med træe

Forårets flotte vejr har fået området omkring Oksbøl og Havnbjerg til at brumme af traktorlyde, plantespader og skovfolk i arbejde. Naturstyrelsen har været i fuld gang med at skabe Oksbøl skov og nu er den næsten færdig.

Plantningen af store dele af Oksbøl Skov er nu overstået og mange af planterne er allerede sprunget ud, der er plantet 25 forskellige arter og snart vil der blive sat omkring 20km hegn, der skal sikre planterne mod bid fra hjortevildt og harer. Der er lagt 3 km nye skovveje, der frit kan benyttes både på gåben og cykel.

Torsdag den 14. juni kl. 1900-2100 inviterer Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen med til skovvandring. Naturvejleder Andreas Hermann vil denne aften vise rundt og guide i den nye skov. Han vil fortælle om områdets nye naturperle og vandre igennem noget af skoven.

”Skoven ligner knap en skov endnu, men før vi ved af det, så har træerne og buskene fået fat og vokser sig til en rigtig lækker lille skov” fortæller naturvejleder Andreas Hermann
Skovvandringen starter ved det tidligere Østergård Frugt og Bær på Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg, og går herfra ud i området.

Som altid kan spørgsmål og kommentarer omkring Oksbøl Skov stilles ved henvendelse til:

Lars Andresen Skovmøller, Naturstyrelsen på tlf. 72 54 34 11
Jane Ruby Hansen, Sønderborg Kommune på tlf. 27 90 55 87Logo_skov