Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Den Hellige Grav

Nu har jeg flere gange i den senere tid mødt nogle turister og et par lokale fra sognet, som har spurgt til det træskilt som står ude i svinget på Tvendalvej. Så her følger Sagnet.IMG_0399

Sagnet: Umiddelbart vest for Oksbøl, der hvor vejen drejer mod Mjels, er der en plet, hvortil der knytter sig et sagn. På denne plet kom der hver dag en åndsvag pige, som sad og sang samler. Hun kaldtes Evmari, en forkortelse af Eva Maria. Da hun døde, blev hun begravet på sin ynglingsplet, hvor hun havde siddet og sunget alt det ud, som ingen andre forstod. Stedet fik navnet ’’Den Hellige Grav’’ som endnu høres anvendt. Der kan man for øvrigt også møde et hovedeløst føl, men kun ved midnat ! Om nogen har set det vides ikke.

Nu afdøde Malermester Martin Peter Jørgensen og Landmand Lauritz Hellesøe har fortalt, at de i deres unge dage ofte mødtes på stedet med byens ungdom, der var en fordybning i jorden, så man kunne sidde rundt på kanten.

Claus-Jørn Hjelm

Del på Facebook

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer