Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Lokalhistorisk Arkiv

Oksbøl sogns lokalhistoriskarkiv blev i foråret 2023 nedlagt, da der ikke længere var en arbejdsgruppe som ønske at arbejde med det lokalhistoriske materiale. Alt materialet er blevet overflyttet til Lokalhistorisk arkiv i Nordborg: Adresse: Løjtertoft 32, 6430 Nordborg
Telefon: 52 11 08 29, tages kun i åbningstiden.
Mail: arkiv@norlak.dk

Web: https://www.norlak.dk/
Web: https://arkiv.dk

Det lokalhistoriske materiale fra Oksbøl sogn, vil blive skannet ind og vil så kunne findes på arkiv.dk.

Lidt om Oksbøl sogns lokalhistoriskarkiv 1977 – 2023.
Arkivet startede i 1977 som en underafdeling Oksbøl Sogneforening, da en skare af Oksbøl Sogns beboere besluttede at starte en studiekreds, hvor man ville indsamle gamle billeder og få dem indført i et arkiv. De mødtes i Oksbøl Skoles bibliotek en gang om ugen og begyndte aftenen med at synge en sang fra Højskolesangbogen. Så kom de forskellige fotos frem, og det førte, sammen med den medbragte kaffetår, til mange livlige diskussioner og beretninger. Mængden af billeder voksede aften efter aften og blev efterhånden til en ganske god samling.

Der var efterhånden kommet så meget stof til huse, at man fandt ud af, at det kunne være sjovt, om der kunne samles stof til en bog omhandlende de nævnte beretninger. Der blev gjort alvor af tanken og i 1980 udkom den første bog med titlen OKSBØL SOGN Historie Fortællinger. Det blev en succes, så et par år senere udkom bind 2, som i 1987 fik følgeskab af bind 3. Der gik så helt til 1996, inden der blev stof til bind 4.

 

Bent Jessen har registreret alle ejendomme og deres beboere i Oksbøl sogn, klik på Bent Jessen’s hjemmeside

 

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer