Spring til indhold

Oksbøl Sogneforening

Oksbøl, Broballe, Mjels & Hardeshøj

Lokalvarmeløsninger i landdistrikterne

Hvad sker der med varmepriserne og hvad gør vi i fremtiden? Det er der sikkert mange der spørger sig selv.

Spørgsmålet er ikke nyt, men den seneste tids udvikling har gjort det tydeligt for de fleste at tiden for opvarmning med især olie og gas er ved at rinde ud. Senest har vores statsminister været ude at sige at naturgassen skal ud af private hjem.

I Sønderborg har vi længe haft en målsætning om at blive CO2 neutrale i 2029. Herunder hører udfasning af olie og gasfyr.

Mange steder i kommunen sker opvarmningen med fjernvarme og der pågår til stadighed undersøgelser om at bringe fjernvarmen ud til endnu flere. Det vil dog ikke være økonomisk muligt at tilbyde alle fjernvarme. Og hvad så med de husstande der ikke får muligheden for fjernvarme? Her er vi i fuld sving med at finde løsninger. Senest har vi haft et pilotprojekt i gang på Sydals, nærmere betegnet i Skovby og Lysabild. Pilotprojektet har haft til formål at undersøge mulighederne for at lave fælles varmeløsninger i små lokalsamfund, baseret på fælles jordslanger der så fordeler varmen til de enkelte husstande. I det enkelte hus installeres så en varmepumpe inde i huset til at løfte temperaturen det sidste stykke. Herved undgås at have en varmepumpe stående uden for huset – der godt kan støje lidt og ikke altid pynter på huset. Andre fællesløsninger, baseret på store luft til luft varmepumper kan også være en mulighed.

Forsøget på Sydals var tænkt som et projekt, hvor borgerne i fællesskab dannede f.eks. et andelsselskab. Erfaringerne har dog vist at det kan være en stor mundfuld for et lille lokalsamfund.

Der pågår derfor undersøgelser om at få nogle ”større spillere” på banen, eks. Sønderborg Varme og Sønderborg Forsyning. Her er holdningen at en fællesløsning skal rulles ud i hele kommunen, dog under forudsætning af kommunal opbakning. I den forbindelse er der derfor i skrivende stund juridiske undersøgelser i gang forud for en politisk stillingtagen til kommunal involvering.

Vi håber derfor inden længe at kunne bringe nyt i sagen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til

Sønderborg Kommune

Sekretariat for Landdistrikter

Carl Erik Maae

Tlf. 27905469

Del på Facebook

Oksbøl Sognefilm

Kommende arrangementer